Medicinska reč – Vol. 1, No 1, 2020

Sadržaj

Editorijal

Ana Antić

Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika … i-i


Pregledni rad 

Bela Balint, Mirjana Pavlovic, Milena Todorovic

Od nukleisanih do ex vivo manipulisanih matičnih ćelija – osavremenjena biološka i klinička sinapsa … 1-9

DOI: 10.5937/medrec2001001B
https://doi.org/10.5937/medrec2001001B


Originalni radovi 

Ana Antić, Sanja Živković Đorđević, Suzana Stevanović, Marija Jelić

Procesiranje i skladištenje krvnih komponenti kao preduslov bezbedne transfuzije … 10-14

DOI: 10.5937/medrec2001010A
https://doi.org/10.5937/medrec2001010A


Miodrag Vučić, Nebojša Vacić

Perkutana koronarna intervencija kod pacijenta sa hemofilijom A, parcijalnom gastrektomijom i rekurentnim infarktom miokarda … 15-18

DOI: 10.5937/medrec2001015V
https://doi.org/10.5937/medrec2001015V


Jovica Jovanović, Svetlana Banić

Uloga medicine rada u prevenciji saobraćajnih nezgoda … 19-22

DOI: 10.5937/medrec2001019J
https://doi.org/10.5937/medrec2001019J


Zoran Milošević, Milorad Jerkan, Miodrag Stojanović, Natalija Premović, Sanja Milošević, Aleksandra Ignjatović, Marija Andjelković Apostolović

Primena zdravstveno informacionog sistema u Domu zdravlja Niš … 23-28

DOI: 10.5937/medrec2001023M
https://doi.org/10.5937/medrec2001023M


Dejan Rančić,  Јоvan Todorović, Marija Mladenović

Vazoaktivna terapija kod pacijenata sa senzorineuralnom hipoakuzijom …29-35

DOI: 10.5937/medrec2001029R
https://doi.org/10.5937/medrec2001029R


Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Nenad Govedarović, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić

Rendgenološka slika oftalmoloških sindroma … 36-39

DOI: 10.5937/medrec2001036B
https://doi.org/10.5937/medrec2001036B


Gordana Stanković-Babić, Rade R. Babić

Istorija medicine – Dr Dragoljub Đorđević (1866–1942) osnivač i prvi šef Očnog odeljenja Okružne bolnice u Nišu … 40-44,

DOI: 10.5937/medrec2001040S
https://doi.org/10.5937/medrec2001040S


Aktuelna tema 

Guillaume de La Bourdonaye, Roberta Costanzo, Christelle Haziza

Smanjenje štete od duvana: Potencijal za smanjenje rizika od pušenja: šestomesečna studija reakcije na prelazak sa cigareta na sistem zagrevanja duvana (Tobacco heating system – THS) … 45-48