Uputstvo recenzentima

Recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave uredništvu ocenu naučne vrednosti primljenog rukopisa.

Recenzenti evaluiraju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa tematikom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, kao i stil naučnog izlaganja.

Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti urednika. Takođe, ukoliko ima saznanja da je isti rukopis prijavljen u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili ustanovom i organizacijom koji su finansirali realizaciju rada. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome obavesti uredništvo.

Recenzija mora biti objektivna, jasna i potkrepljena argumentima. Rukopisi koji su poslati recenzentima smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

POSTUPAK RECENZIJE

Recenzija u časopisu je anonimna. Svaki rad recenziraju dva recenzenta koja se biraju od strane Uredništva časopisa.  Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao prvi autor prijavljenog rada. Ukoliko ishodi sprovedenih recenzija nisu podudarni, zahteva se i treća recenzija i u skladu sa njenim ishodom rad se dodatno koriguje ako za to postoji potreba i prihvata, ili ako ima dve negativne recenzije rad se odbija. Recenzije su besplatne i moraju biti završene u roku od najkasnije tri nedelje.

Recenzenti obavljaju recenziju rada nezavisno jedan od drugoga i ne poznaju  identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavni urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Recenzenti su u obavezi da preporuče Uredništvu časopisa da se prijavljeni rad može prihvatiti za objavljivanje bez korekcija, da se može prihvatiti za objavljivanje nakon korekcije prema datim sugestijama i uputstvima (sa ili bez ponovnog čitanja od strane recenzenata)  ili da se ne može prihvatiti za objavljivanje.