Medicinska reč – Vol. 3, No 1, 2022

Medicinska reč 2022; 3(1): 1–28

Sadržaj

Editorial

Ana Antić

Reč urednika … i–i

Originalni radovi

Ana Ristić, Dragan Vukadinović

Depresija i asertivnost kod alkoholičara … 1–9

Ana Antić

Praćenje pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji u uslovima Kovid-19 pandemije … 10–13

Irena Đ. Kukolj, Branka Antić

Zdravstveno-vaspitni rad stomatološke službe u doba Kovid-19 pandemije … 14–17

Rade R. Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić, Gordana Stanković Babić

Radiološka prezentacija civilizacijskih bolesti … 18–25

Istorija medicine

Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Gordana Stanković Babić, Nevena Babić, Rade R. Babić

Primarijus  dr Milun  Mitrović  (1901–1978) – prvi dečji hirurg u Nišu … 26–28

Inside the Cube … iii–v