Reč urednika Vol. 5, No 1, 2024

EDITORIJAL

Reč urednika

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

dragi prijatelji,

Pred Vama je trinaesti po redu broj časopisa „Medicinska reč“ koji već četvrtu godinu kontinuirao promoviše vrednosti koje čine obrazovanje u medicinskoj struci dragocenim. Ovoga puta časopis predstavlja zbornik stručnih saopštenja akreditovanih predavača na tradicionalnom kongresu NAUZRS koji se održava u Vrnjačkoj banji, a koji je poseban iz razloga što je akreditovan isključivo za medicinske sestre i zdravstvene tehničare. To ukazuje na izuzetan značaj stručne edukacije medicinskih sestara koje u sklopu svog humanog poziva moraju stalno da unapređuju svoje znanje i veštine, kako bi u koordinaciji sa lekarima i ostalim kolegama, kroz timski rad i međusobno razumevanje dale svoj najbolji rezultat u radu.

Tokom pet dana kongresa biće obrađene raznolike teme, kao što su rad medicinskih sestara i tehničara na nivou primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, vođenje i primena medicinske dokumentacije, raspolaganje resursima i ulogama zdravstvenog sistema, a ono što je posebno upečatljivo čitaocima ovog izdanja časopisa svakako jeste veliki broj radova predavača različitih sekcija i društava koje se odnose na tzv. „burn-out“ sindrom zdravstvenih radnika. Značajan uticaj na psihičko zdravlje zaposlenih u zdravstvu u poslednjih nekoliko godina imali su izmenjeni uslovi rada zbog epidemije korona virusom, kao i dodatni stres na radu, koji se prema istraživanjima javio u više od dve trećine zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.  Zato i ne čudi sagledavanje ovog sindroma sa različitih aspekata, a sve u cilju pravovremenog prepoznavanja problema, utvrđivanja programa prevencije i mera osnaživanja zdravstvenih radnika. Svaki rad pojedinačno pruža priliku za diskusiju, promišljanje i razmenu ideja i iskustava.

Posebnu zahvalnost upućujemo akademiku, profesoru emeritusu dr Beli Balintu koji je, verujući u naš entuzijazam i motive, uz ogromnu stručnu podršku i nesebičnu pomoć, učestvovao u stvaranju i afirmaciji „Medicinske reči“ i ovog puta se odazvao pozivu organizatora da učestvuje na kongresu kao plenarni predavač.

Glavni i odgovorni urednik
Prim dr sci. med. Ana Antić,
profesor strukovnih studija

Ceo tekst