Medicinska reč – Vol. 1, No 3, 2020

Sadržaj

Editorijal

Ana Antić

Reč urednika … i-i


Pregledni rad 

Nenad N. Govedarović, Rade R. Babić

Diferencijalna  dijagnoza  limfadenopatija … 101-108


Originalni radovi 

Milena Todorović Balint, Bela Balint, Irena Đunić, Mihailo Smiljanić, Biljana Mihaljević

Kadrovska organizacija/struktura i funkcionisanje centara za transplantaciju matičnih ćelija – kako optimizovati program transplantacije? … 109-113


Ana Antić, Sanja Živković Đorđević, Marija Jelić, Miodrag Vučić, Nebojša Vacić, Bela Balint

Procesiranje i skladištenje krvnih komponenti u uslovima COVID-19 pandemije … 114-118


Danijela Vuković, Tanja Živković, Milena Todorović, Branko Čalija, Petar Vuković, Bela Balint

Ispitivanje funkcije trombocita i primena rotacijske tromboelastometrije
u cilju racionalizacije hemoterapije tokom revaskularizacije miokarda
i hirurškog tretmana srčanih zalistaka … 119-126


Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović,
Nenad Govedarović, Nevena Babić

Rendgenološki aspekti upale pluća COVID-19 … 127-135


Istorija medicine 

Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Gordana Stanković-Babić, Nevena Babić, Rade R. Babić

Dr Eva Haljecka (1869–1947) prva žena hirurg i ginekolog u Srbiji …136-141


Aktuelna tema 

Jana Olson, William Aryitey, Roberta Costanzo

Nikotin: od biljaka do ljudi … 142-147