Reč urednika

Med Reč 2020; 1(3): i–i

Iako je „Medicinska reč” ugledala svetlost dana u 2020. godini, koja će ostati upamćena kao jedna od naj­te­žih za čovečanstvo, ali i godina velikih izazova i ogromnih napora u oblasti medicine, veliki broj prim­ljenih radova potvrđuje da je časopis naišao na izuzetno interesovanje stručne javnosti i zauzeo zna­čajno mesto u okviru medicinske literature. Veliki broj lekara, ali i svih medicinskih radnika je duže od godinu dana svakodnevno angažovan u lečenju pa­ci­je­nata od COVID-19 infekcije, ali su ipak pronašli vre­mena i volje da napišu stručne radove iz svojih užih me­dicinskih oblasti i prikažu rezultate svog rada. Tako u ovom broju objavljujemo dva rada koja se odnose na iskustva vezana za aktuelnu COVID-19 pandemiju, ali ni­su zapostavljene i druge, uvek aktuelne teme vezane za organizaciju i poboljšanje kvaliteta rada zdravstvene službe, istoriju medicine, kao i posebne aspekte lečenja hematoloških i kardiohirurških pacijenata.

Zahvaljujem se svim autorima, recezentima i saradnicima koji su svojim predanim radom doprineli da se treći broj časopisa „Medicinska reč” nađe pred Vama. Nadam se da će svojim kvalitetom, raznovrsnošću tema i originalnošću radova zadobiti Vašu pažnju..

Prim. dr sci. med. Ana Antić,
glavni i odgovorni urednik

Ceo tekst