Medicinska reč – Vol. 1, No 1, 2020

Sadržaj

Editorijal

Ana Antić

Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika … i-i


Pregledni rad 

Bela Balint, Mirjana Pavlovic, Milena Todorovic

Od nukleisanih do ex vivo manipulisanih matičnih ćelija – osavremenjena biološka i klinička sinapsa … 1-9


Originalni radovi 

Ana Antić, Sanja Živković Đorđević, Suzana Stevanović, Marija Jelić

Procesiranje i skladištenje krvnih komponenti kao preduslov bezbedne transfuzije … 10-14


Miodrag Vučić, Nebojša Vacić

Perkutana koronarna intervencija kod pacijenta sa hemofilijom A, parcijalnom gastrektomijom i rekurentnim infarktom miokarda … 15-18


Jovica Jovanović, Svetlana Banić

Uloga medicine rada u prevenciji saobraćajnih nezgoda … 19-22


Zoran Milošević, Milorad Jerkan, Miodrag Stojanović, Natalija Premović, Sanja Milošević, Aleksandra Ignjatović, Marija Andjelković Apostolović

Primena zdravstveno informacionog sistema u Domu zdravlja Niš … 23-28


Dejan Rančić,  Јоvan Todorović, Marija Mladenović

Vazoaktivna terapija kod pacijenata sa senzorineuralnom hipoakuzijom …29-35


Rade R. Babić, Gordana Stanković-Babić, Nenad Govedarović, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić

Rendgenološka slika oftalmoloških sindroma … 36-39


Gordana Stanković-Babić, Rade R. Babić

Istorija medicine – Dr Dragoljub Đorđević (1866–1942) osnivač i prvi šef Očnog odeljenja Okružne bolnice u Nišu … 40-44,


Aktuelna tema 

Guillaume de La Bourdonaye, Roberta Costanzo, Christelle Haziza

Smanjenje štete od duvana: Potencijal za smanjenje rizika od pušenja: šestomesečna studija reakcije na prelazak sa cigareta na sistem zagrevanja duvana (Tobacco heating system – THS) … 45-48