Medicinska reč – Vol. 4, No. 4, 2023

2023; 4(4): 99–129

Sadržaj

Editorijal 

Ana Antić

Reč urednika … i–ii

Originalni radovi

Ana Adamović, Mile Despotović, Ljiljana Antić, Ana Aničić, Svetlana Čapaković, Milena Zlatanović

Navike i primena preventivnih praksi kod žena zdravstvenih radnika … 99–104

Danijela Đerić, Aleksandar  Marinković, Strahinja Konstantinović

Prevencija kontraktura u lečenju teških formi opekotina kod dece … 105–110

Rade R. Babić, Marko Mladenović, Strahinja Babić, Katarina Babić, Nevena Babić, Aleksandar Jevremović

Kasne komplikacije osteosintetskog materijala i koštanih implantanata – rendgenološka prezentacija 111–115

Pregledni rad

Miodrag Savović, Svetlana Bogdanović

Osteoporoza … 116–120

Prikaz slučaja

Ljiljana Tadić, Nikola Krstić

Asimptomatski povišena alkalna fosfataza u serumu – dijagnoza ili put do dijagnoze Morbus Paget (prikaz slučaja) … 121–123

Istorija medicine

Nevena Babić, Strahinja Babić, Katarina Babić, Aleksandar Jevremović,
Gordana Stanković Babić, Rade R. Babić

Prof. dr Radomir Babić (1932–2006) – doajen i legenda srpske i jugoslovenske radiologije 124–129