Reč urednika 4(4)

Editorijal

Ana Antić

Reč urednika

i–ii

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici, dragi prijatelji,

U vremenu punom izazova i poteškoća, svaki korak napred nas čini ponosnim i daje elan za dodatne napore. Četvrta godina „Medicinske reči“ donela je potvrdu našeg pregalaštva i volje da uspemo u izdavaštvu okupljajući najeminentnije stručnjake iz oblasti medicinskih nauka koji su zainteresovanoj stručnoj i naučnoj javnosti predstavili aktuelne teme iz prakse i rezultate svog rada. Odlukom o utvrđivanju liste kategorisanih naučnih časopisa za 2023. godinu Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije je u skladu sa procedurom propisanom Pravilnikom o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa novopokrenuti časopis “Medicinska reč” prvi put uvrstilo na listu u kategoriji M54.

Svi smo zajedno doprineli da naš časopis bude savremen i prepoznatljiv u stručnim krugovima, kako zbog kvaliteta radova, tako i zbog modernog izgleda i elektronskog formata. Pažljivo smo planirali svaki broj, kreirali sadržaj koji je zanimljiv čitaocima i prezentovali kako originalne naučne radove, tako i stručna saopštenja sa kongresa NAUZRS.

Nastavljamo u istom ritmu i na dalje. Postavili smo temelje pažljivo i kvalitetno, i sada idemo prema ispunjenju naše misije i jasno zacrtanog cilja. I u ovom broju objavljujemo radove sa raznovrsnom tematikom iz oblasti dečje hirurgije, biohemije, preventivne prakse, radiologije i interne medicine. Nadamo se da će radovi biti podjednako interesantni, kao i svi do sada objavljeni u „Medicinskoj reči“.

U osvit nove 2024. godine želimo Vam puno sreće, zdravlja i uspeha u godini koja je pred nama sa željom da nastavimo uspešnu saradnju i učinimo da „Medicinska reč“ bude još bolja i kvalitetnija sa svakim novim brojem.

Prim. dr sc. med. Ana Antić, prof s. s.
glavni i odgovorni urednik

Ceo tekst