Apstrakti uvodnih predavanja Vol. 5, No. 1, 2024

XIX Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS) sa međunarodnim učešćem Vrnjačka Banja, 22–26. maj 2024.

Bela Balint

Aferezno prikupljanje ćelija iz periferne krvi i lečenje ćelijama – posredovanom hemobioterapijom imunski-posredovanih i nekih malignih poremećaja primenom DC i CAR T-ćelija … 1–2

Dragan R. Milovanović

Uloga medicinske sestre/tehničara u kliničkim istraživanjima … 3–3

Lazar Jovičić, Slađana Petrović, Dragana Radosavljević, Lidija Ignjatović

Monitoring u jedinici intenzivnog lečenja … 4–5

Nadica Mijatović, Suzana Antić, Jelena Dokas

Konjuktivitis i prevencija … 6–7

Danica Mitrović, Milica Stanković, Nataša Jocić Kirijaković, Marija Cvetković

Stresovi i reakcije medicinskog osoblja na hemodijalizi … 8–8

Goran Obradović

Postoperativna inkontinencija kod muškaraca … 9–9

Marija Stanković, Danijela Nikolić, Nataša Mirić, Slađana Kušaković

Sindrom izgaranja u savremenom svetu … 10–10

Valentin Petrov

Bronhijalna astma teška za lečenje, teška astma i primena biološke terapije … 11–11

Violeta Tomić, Nemanja Predojević, Andrijana Đorđević Đokić

Značaj funkcionalne dijagnostike u lečenju HOBP-a i astme … 12–12

Biljana Marjanović

Uticaj smanjenog broja zaposlenih i premora
usled protekle pandemije na organizaciju rada u laboratorijama … 13–13

Dragana Stojanović, Aleksandra Stoilković, Jelena Jovanović, Jelena Đurić Gvozdenović

Sestrinstvo savremenog doba … 14-15

Snežana Ribarić, Miloš Đorović, Vladimir Gajić, Slađana Vlajović

Značaj kontinuirane edukacije medicinskih sestara i tehničara u urgentnoj medicini … 16–16

Radmila Mihajlović, Ljubinka Jovanović, Marija Stojanović, Jovanka Milošević

Od planiranja porodice, preko antenatalne zaštite, do zdravog novorođenčeta … 17–18

Aleksandra Stoilković, Mira Avramović, Lidija Marković, Slađana Avramović Lavro

Zdravstvena nega dece i adolescenata … 19–20

Miodrag Savović

Nasilje u porodici… 21–21

Gordana Stevović

Sindrom sagorevanja na poslu … 22–23

Dejan Blagojević

Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama … 24–24

Dragana Radovanović, Jasminka Stojadinović, Aleksandra ilić, Ivan Stanković

Rehabilitacija nakon ugradnje endoproteze kuka … 25–25

Nebojša Vacić, Ivana Radosavljević

Kvalitet života kod tinitusa … 26–27

Verica Đorđević

Opšte i specifične mere prevencije širenja bolesti kovid-19 u stomatološkoj praksi … 28–28

Snežana Milenković, Ana Popović, Vesna Jovanović

Pušenje kao nepoželjna navika među zdravstvenim radnicima … 29–30

Marija Rajić Jovičić

Sindrom izgaranja na radnom mestu … 31–31

Nataša Jevtović, Aleksandra Stoilković, Mirjana Petrović, Dragana Radosavljević, Nađa Vučković

Umeća medicinske sestre u edukaciji pacijenata i porodice … 32–32

Suzana Đorđević, Tatjana Petković, Sonja Rajić

Stereotaksična radioterapija, mogućnosti kod karcinoma pluća … 33–33

Dejan Veljković

Uticaj demografskih i socioekonomskih faktora na
nastanak sindroma sagorevanja u privatnom sektoru bezbednosti u centralnoj Srbiji … 34–35

Slađana Mijalković

Fizički napori i zaštita zdravlja medicinskih sestara u JINT… 36–37

Desanka Nikolić

Kapi za nos kao galenski lekovi u svakodnevnoj apotekarskoj praksi … 38–39

Aleksandra Jovanović, Desanka Nikolić, Nina Denić

Prehlada i grip – kako ih razlikovati i lečiti … 40–41

Veliborka Milić, Sunčica Bacić, Sanja Branković, Jelena Đurišić

Specifičnosti rada medicinske sestre u polivalentnoj patronaži… 42–43

Ivan Micić, Anita Tasić

Profilaksa venskog tromboembolizma kod ortopedskih pacijenata … 44–44

Predrag Stojiljković, Anita Tasić

Hirurško lečenje otvorenih preloma potkolenice … 45–46

Saša Kostadinović, Srđan Marković, Marko Žunić

Diferencijalna dijagnostika pluća u datoj epidemiološkoj situaciji … 47–47

Ana Antić

Retki slučajevi krvnih grupa … 48–48