Kontakt

Nacionalna asocijacija
udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS)

Adresa: Обреновићева б.б. Т.П.Ц. „Калча“ ламела Ц, II спрат локал 61, 18000 Niš, Srbija
Telefon / faks: (018) 428 4 333
E-mejl: info@nauzrs.rs

PIB: 108057951
Matični broj: 28113196
Bankovni račun: 160-389495-53 Banka Intesa

Sve potrebne informacije dostupne su
na web adresi: www.medicinskarec.com

Radove slati na adresu: prijava@medicinskarec.com
Kontakt uredništva: info@medicinskarec.com