Akreditovane edukacije

..

R. br. Akreditacioni broj Датум презентовања Тема Преузми рад
1. D-1-11/22 oktobar, 2022 XVI Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
2. D-1-587/21 maj, 2022 XV Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
3. D-1-684/20 oktobar 2020 XIV Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
4. D-1-226/19 oktobar, 2019 XIII Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
5. D-1-1227/18 maj, 2019 XII Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
6. Д-1-372/18 oktobar, 2018 XI Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
7. D-1-1225/17 maj, 2018 X Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
8. Д-1-281/17 oktobar, 2017 IX Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
9. Д-1-1384/16 maj, 2017 VIII Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
10. Д-1-372/16 oktobar, 2016 VII Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
11. Д-1-1964/15 maj, 2016 VI Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
12. Д-1-564/15 октобар, 2015 V Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem
13. Д-1-585/15 maj, 2015 IV Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem
14. Д-1-1886/14 октобар, 2014 III Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
15. Д-1-878/14 maj, 2014 II Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf
16. Д-1-1907/13 септембар, 2013 I Kongres NAUZR Srbije sa međunarodnim učešćem pdf