Medicinska reč – Vol. 2, No 2, 2021

Medicinska reč 2021; 2(2): 47–80

Sadržaj 

Editorijal 

Ana Antić

Reč urednika … i–i

Originalni radovi 

Rade R. Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić

Radiološka metoda pregleda u dijagnostici bolesnog bubrega … 47–54

Irena Đ. Kukolj, Ljiljana Stojanović, Vojislav Milosavljević

Terapija skeletnih anomalija ortodontskom kamuflažom … 55–60

Sanja Alković

Poređenje ishoda terapije tuberkuloze osetljive na lekove i multirezistentne tuberkuloze … 61–67

Pregledni rad 

Slobodanka Milovanović

Demencija – simptomi i lečenje … 68–71

Istorija medicine 

Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Gordana Stanković-Babić, Nevena Babić, Rade R. Babić

Iz beležnice književnika, profesora pedijatrije  dr Radoslava Živića (1927–2012) … 72–75

Aktuelna tema

Krzysztof Filipiak, Nadjib Bouayed

Pragmatizam i prestanak pušenja: uloga smanjenja štete u stvaranju zdravijeg društva bez dima … 76–80