Medicinska reč – Vol. 3, No 3, 2022

2022; 3(3): 69–92

Sadržaj

Editorijal 

Ana Antić

Reč urednika … i–i

Originalni radovi 

Miodrag Savović

Značaj hormonske terapije u menopauzi ... 69–71

Ivana Zlatković, Svetlana Bogdanović, Gordana Bogdanović, Jelena Marković, Zvonko Zlatanović, Dobrila Ranđelović, Slobodan Stefanović

Upravljanje medicinskim otpadom na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga … 72–75

Ana Antić, Zvonko Zlatanović, Nebojša Vacić

Suportivna transfuzijska terapija kod pacijenata sa karcinomom dojke … 76–79

Pregledni radovi 

Marko Mladenović

Anatomsko-morfološke karakteristike acetabuluma … 80–82

Miodrag Savović, Ljiljana Cvijić, Nebojša Vacić, Ana Antić, Zvonko Zlatanović

Medicinska etika i etičke norme … 83-87

Istorija medicine

Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Gordana Stanković Babić, Nevena Babić, Rade R. Babić

Profesor dr Milan D. Petković (1906–1987) – ostavština za budućnost … 88–92

Intervju

Ljudi iza Philip Morris nauke

Intervju sa Catherine Goujon-Ginglinger  … iii–vi