Profesor dr Milan D. Petković (1906–1987) – ostavština za budućnost

Istorija medicine

Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Gordana Stanković Babić, Nevena Babić, Rade R. Babić

88–92

https://doi.org/10.5937/medrec2203088B

Apstrakt

U radu su date crtice iz života i naučno-istraživačkog rada gastroenterologa prof. dr Milana D. Petkovića. Prof. dr Milan D. Petković objavio je 25 radova i jednu monografiju: „Operabilni rak želuca – klinika i radiologija” (Univerzitet u Nišu, 1972). Prof. dr Milan D. Petković je bio šef Internog odeljenja Opšte bolnice u Nišu. Svojim studentima je nesebično prenosio znanje, a od njih je tražio onoliko koliko je i sam znao, ni više ni manje. Život su mu ispunjavali medicina, pacijenti, rodni grad i lov.

Ključne reči: Milan D. Petković, gastroenetrologija, Medicinski fakultet Niš

Ceo tekst 

Literatura

 1. Petković SM. Glasnik klinike Petković. Stogodišnji jubilej porodične tradicije započete 1899. u Beču i Nišu. Danas 2001; 14-15: 1-8.
 2. Porodnični album Petković. 2011.
 3. Pola veka Medicinskog fakulteta 1960–2010. Niš: ,,Galaksija”; 2010.
 4. Babić RR, Živić M, Stanković Babić G. Medical cops colonel dr Dragutin S. Petković, the first director of the Paster,s institute in the town of Niš. Vojnosanit Pregl. 2009; 66 (9): 763-7.
 5. Babić RR, Stanković Babić G, Strahinjić S. Zdravstvena zaštita stanovništva jugoistoka Srbije u periodu od 1878. do 2010. i bolesti stanovništva kroz vekove. U knjizi prof. dr Spire Strahinjića Prilozi istoriji zdravstvene kulture Srbije. Niš: ,,Galaksija”; 2011.
 6. Strahinjić S. Babić RR, Stanković Babić G, Marjanović T. Nastanak i razvoj Medicinskog fakulteta – potraga za nastavnim bazama i kadrovima. U knjizi prof. dr Spire Strahinjića Prilozi istoriji zdravstvene kulture Srbije. Niš: ,,Galaksija”; 2011.
 7. Lazović V, Babić RR, Lazović M, Strahinjić S. Interna klinika ,,Ranđel Cvetković – Raša” zaštiti zdravlja stanovništva jugoistoka Srbije. U knjizi prof. dr Spire Strahinjića Prilozi istoriji zdravstvene kulture Srbije. Niš: ,,Galaksija”; 2011.
 8. Petković M. Operabilni rak želuca – klinika i radiologija. Univerzitet u Nišu. Naša reč – Leskovac. 1972.
 9. Petković M, Lazarević V, Šljivić R, Jovanović S. ,,Leukemoidna reakcija” u toku lečenja jednog slučaja Febris rheumatica. Acta Medica Medianae 1962; 1(1): 41-3.
 10. Petković M, Đorđević M. Dva slučaja esencijalne hipohromne anemije kod dveju sestara. Acta Medica Medianae 1962; 1(1): 49-51.
 11. Petković M, Šljivić R, Janković Ž, Antić S. Rendgenološke promene na jednjaku kod bolesnika kardiovaskularnog sistema. Acta Medica Medianae 1963; 1-3(2): 36-42
 12. Živić R. Velikani niške medicine. Pordveta. Niš. 1997 http://istorijanisa.wikidot.com/velikani-niske-medicine
 13. Živić R. Knjiga o bolnici. Niš: Prosveta; 2002.
 14. Babić RR, Živić R, Stanković-Babić G, Milošević Z, Mitrović V: Prof. dr Milan D. Petković (1906–1987). Acta Medica Medianae 2012; 51(3): 63-6.
 15. Babić RR. In memoriam – Dr Vladimir Petković, specijalista radiologije (02. 04. 1935.–28. 11. 2013). Acta medica medianae 2013; 52(4); 75.