Reč urednika

Medicinska reč 2022; 3(3): i–i

EDITORIJAL

Poštovane kolege, dragi saradnici,

Nikada raznovrsnija tematika radova, ovoga puta pred Vama u osmom broju časopisa „Medicinska reč“, pokazuje veliko interesovanje i angažovanje svih Vas u kreiranju časopisa.

Posle dve godine kontinuiranog izlaženja uredništvo “Medicinske reči” će prema pravilima i ispunjenim kriterijumina aplicirati za kategorizaciju časopisa kod Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije.

Veliko je zadovoljstvo i ponos svih nas koji smo učestvovali u stvaranju i promociji “Medicinske reči”, jer smo uspeli za ove dve godine da okupimo vrhunske domaće i evropske stručnjake iz oblasti različitih medicinskih grana. Uložili smo mnogo energije, truda i volje u poboljšanje kvaliteta stručnog rada, projekte, edukaciju, uvođenje novih tehnologija u svakodnevni rad, te je ovaj časopis upravo mogućnost da prikažemo rezultate ispitivanja i validacije novih metoda i tehnologija, ali i rutinske prakse koja se tokom proteklih godina intenzivno menjala, a prioritet nam je svima bio bezbedno i efikasno lečenje pacijenata. Sigurna sam da smo u tome i uspeli.

Svim kolegama i saradnicima želim uspešnu godinu, kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu uz želju i nadu da sva Vaša kako sadašnja, tako i buduća naučna istraživanja budu u cilju poboljšanja dijagnostike i terapije za bolesnike. Nadam se da ćemo se u budućim vremenima razvijati još intenzivnije i da  ćemo kroz “Medicinsku reč” u godinama pred nama pratiti sve trendove i pravce razvoja stručne medicinske reči u svetu.

Prim. dr sc. med. Ana Antić,
glavni i odgovorni urednik

Ceo tekst