Prof. dr Radomir Babić (1932–2006) – doajen i legenda srpske i jugoslovenske radiologije

Istorija medicine

Nevena Babić, Strahinja Babić, Katarina Babić, Aleksandar Jevremović, Gordana Stanković Babić, Rade R. Babić

124–129

https://doi.org/10.5937/medrec2304124B

Apstrakt

Prof. dr Radomir Babić (1. decembar 1932. g. selo Desimirovac, Kragujevac, Kraljevina Jugoslavija – 7. septembar 2006. g, Niš, R. Srbija) ostaće upamćen kao doajen i legenda srpske i jugoslovenske radiologije, radiolog dostojan uvažavanja, profesor Medicinskog fakulteta Univeziteta u Nišu, uzvišenog ponosa i morala, koji je uvek bio nastrojen mladom čoveku, naročito mladom lekaru i uvek na strani studenata i studentskih ideja Niša, Srbije i Jugoslavije, harizmatskog karaktera i patriotskog ponosa. Jedan neodlazak u školu oktobra 1941. g. spasao ga je sigurne smrti, masakra koji su počinile jedinice fašističke i nacističke Nemačke 19, 20. i 21. okrobra 1941. g. Penzionisan 1998. g. Pisao je pesme. Govorio je nemački, francuski i ruski jezik.

U radu autori su prikazali život i delo prof. dr Radomira Babića.

Ključne reči: Radomir Babić, radiolog, profesor, pesnik, patriota, Niš, Srbija

Ceo tekst 

Literatura

 1. Mitrović V, Babić S, Marjanović A, Ristić M. Prof. dr Radomir Babić (1932-2006) – radiolog i pesnik. Acta Medica Medianae 2016; 55(3): 92–6.
 2. Mitrović D. In memoriam – Radomir Babić (1932–2006). Acta Medica Medianae 2006; 4(44): 67.
 3. Janković MV, Milić SS, Kovačević SI, Ban JN, Jovanović VM. Bibliografski leksikon – Ko je ko u Srbiji, 95. Beograd: Izdavačko grafičko preduzeće Bibliofon; 1995.
 4. Milanović M. Biografski leksikon – Poznati srpski lekari. Beograd/Toronto; 2005.
 5. Višnjić M. Pola veka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 1960–2010. Niš: Galaksija; 2010.
 6. Babić R. Rendgenološko ispitivanje koštano-zglobnih promena šaka i laktova radnika Mašinske industrije u Nišu, Fabrike pumpi Jastrebac u Nišu i rudara Rudnika mrkog uglja u Aleksincu, nastalih pri radu ručno vibrirajućim alatom. Doktorska disertacija. Skoplje; 1974.
 7. Babić R. Kompjuterizovana medicinska slika. Naučni podmladak 1982; 14(3–4): 123–30.
 8. Babić R. Nuklearno magnetska rezonancija. Acta medica Medianae 1983; 22(1): 121–4.
 9. Babić R. Mogućnosti primene NMR u medicini. Naučni podmladak 1983; 14 (1–2): 111–5.
 10. Lazić J, Šobić V, Čikarić S, Goldner B, Babić R, Ivković T i sar.  Radiologija. Univerzitetski udžbenik Medicinskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Prištini i Kragujevcu. Medicinska knjiga, Medicinska komuna; 1997.
 11. Strahinjić S: Nefrologija – principi i praksa. Udžbenik Medicinskog fakulteta u Nišu. Niš: Pelikan print; 2002.
 12. Babić RR, Babić S, Marjanović A. Osnovi magnetne rezonance. Apollinem Medicum et Aesculapium 2014; 1 (12): 45–51.
 13. Babić S, Ivanković N. Tehnike snimanja u magnetnoj rezonanci. Seminarski rad. Univerzitet Niš, Medicinski fakultet; 2013.
 14. Babić RR, Babić S, Marjanović A, Pavlović DM, Pavlović M, Stanković-Babić G. Magnetna rezonanca. Materia Medica 2014; 30(2): 1121–30.
 15. Strahinjić S. Prilozi istoriji zdravstvene kulture Srbije. Niš: Galaksija; 2011.
 16. Babić RR, Ninković Ž. Vibraciona osteoartropatija ruku rudara i metalaca uslovljena vibracijama ručnih aparata. Ergonomija 1982; 9(5).
 17. Babić R. Prilog poznavanju displazije kostiju. Zbornik radova Simpozijuma povodom jubileja 40. godine Dečje bolničke službe u Nišu. Niš, 1986: 67–90.
 18. Babić R. Dislokacija medijastinuma i plućna šara kao relevantni rendgendijagnozni simptom plućne patologije. XXV Pedijatrijski dani Niša, 1986.
 19. Babić R. Rendgenska slika rahitisa. Rahitis danas. Niš, 1985: 121–30.
 20. Babić MR, Babić R, Stanković G, Stanisavljević Č, Mitrović D, Strukturalne i malformantne displazije kostiju na našem materijalu. Uvodno predavanje na sesiji Osteartikukarna radiologija Drugog jugoslovenskog kongresa radiologa održanog od 7. do 10. maja 1997. g. u Vrnjačkoj Banji. Zbornik sažetaka. Vrnjačka Banja; 1997.
 21. Babić R, Stanković D, Jevremović D. Inhalaciona oštećenja pluća livaca Fabrike pumpi Jastrebac u Nišu. Radiol Iugosl 1978; 12: 27–30.
 22. Babić R, Marković D. Le retour sur les causes de l,application incomplete ILO U/C de la clasification internationale radiographique de la pneumoconiose. Radiol Iugosl 1982; 16: 287–90.
 23. Babić R, Babić RR, Stanković G. Vanishing lung. Zbornik radova XXVII pedijatrijskih dana Niša. Niš; 1988: 121–7.
 24. Babić R. Osnovi opšte i kliničke radiologije. Skripta. Niš: Predsedništvo Konferencije Saveza socijalističke omladine Medicinskog fakulteta – Niš;1983.
 25. Narodne novine. Put do istine. 15. mart 1985.
 26. Babić R: 900 dana. Priština. 1993.