Asimptomatski povišena alkalna fosfataza u serumu – dijagnoza ili put do dijagnoze Morbus Paget (prikaz slučaja)

Prikaz slučaja

Ljiljana Tadić, Nikola Krstić

121–123

https://doi.org/10.5937/medrec2304121T

Apstrakt

Morbus Paget (osteitis deformans) je neimflamatorno, metaboličko oboljenje skeleta, nepoznate etiologije koje karakteriše koštano remodelovanje uzrokovano prekomernom resorpcijom kostiju osteoklastima i kompenzatornim povećanjem aktivnosti osteoblasta.

Cilj rada bio je da se prikaže bolesnik sa asimptomatski povišenom vrednošću alkalne fosfataze i diferencijalno dijagnostičke dileme koje su pratile ovu laboratorijsku abnormalnost.

Prikazan je muškarac dobi 62 godine, koji je upućen na pregled reumatologu zbog laboratorijski verifikovane povišene vrednosti alkalne fosfataze (ALP) u serumu ranga 269 I/U. Subjektivno je bio bez tegoba. Bez bolova u kostima. Ostale tegobe po sistemima je negirao. U sklopu redovne kardiološke kontrole urađena je laboratorijska dijagnostika i viđena povišena vrednost ALP, zbog čega je upućen reumatologu. Ostali hematološki i biohemijski parametri, kao i tumorski markeri, bili su u referentnim granicama, uključujući i Ca, P, 25(OH)D i PTH u serumu. MSCT pregledom karlice u projekciji krila desne ilijačne kosti viđena je okrugla osteosklerotična promena prečnika 19mm, što je inicijalno moglo ukazivati na sekundarni depozit. Sakralna kost bila je u potpunosti izmenjena brojnim osteosklerotičnim promenama koje nalikuju sekundarnim depozitima. U scintigrafiji skeleta nalaz je odgovarao prisustvu sekundarnih depozita u L5, sakrumu, krilu leve ilijačne kosti, levom SI zglobu i krilu desne ilijačne kosti. Biopsijom promene u sakrumu, patohistološki nalaz pokazao je metaboličku bolest kostiju tipa osteitis deformans- Morbus Paget.

Terapija bisfosfonatom i vitaminom D u narednih godinu dana, a potom samo vitaminom D, rezultovala je urednim vrednostima Ca, P, ALP i 25(OH)D uz dobro opšte stanje bolesnika.

Neophodno je u sklopu ispitivanja asimptomatskih nejasnih stanja praćenih biohemijskim abnormalnostima uraditi kompletnu i potpunu dijagnostiku.

Ključne reči: alkalna fosfataza, morbus Paget, biopsija kosti, bisfosfonati

Ceo tekst 

Literatura

  1. Nebot Valenzuela E, Pietschmann P. Epidemiology and pathology of Paget’s disease of bone – a review. Wien Med Wochenschr 2017; 167(1–2): 2–8.
  2. Klemm P, Dischereit G, von Gerlach S, Lange U. Morbus Paget des Knochens – eine aktuelle Übersicht zu Klinik, Diagnostik und Therapie [Paget’s disease of bone-a current review of clinical aspects, diagnostics and treatment]. Z Rheumatol 2021; 80(1): 48–53.
  3. Rabjohns E, Hurst K, Ghosh A, Cuelar M, Rampersad R, Tarrant R. Paget’s Disease of Bone: Osteoimmunology and Osteoclast Pathology. Curr Allergy Asthma Rep 2021; 21(4): 23.
  4. Merlotti D, Rendina D, Cavati G, Abate V, Falchetti A, Mingiano C, Nuti R, Gennari L. Drug treatment strategies for paget’s disease: relieving pain and preventing progression. Expert Opin Pharmacother 2023; 24(6): 715–27.