Dr Eva Haljecka (1869–1947) prva žena hirurg i ginekolog u Srbiji

Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Gordana Stanković-Babić, Nevena Babić, Rade R. Babić

Med Reč 2020; 1(3): 136–141

https://doi.org/10.5937/medrec2003136B

Apstrakt

Dr Eva Haljecka rođena je 1869. u Poljskoj, a preminula je 1949. godine u Beogradu (Jugoslavija). Bila je prva žena hirurg i genekolog-akušer u Srbiji i Jugoslaviji. Izvela je 1910. godine prvi carski rez u Nišu. Dužnost upravnika Okružne bolnice u Nišu vršila je u tri navrata – za vreme balkanskih ratova, u Prvom svetskom ratu i posle Prvog svetskog rata. Dr Eva Haljecka je prva žena lekar koja je u to vreme, u ondašnoj Srbiji, tražila potpunu ravnopravnost ženskih lekara sa muškim, i bila je prva žena lekar Srbije koja je to priznanje dobila. O njoj su pisale nemačke novine Illustrirte Zeitung, i o ženama lekarima iz Srbije: Dragi Ljočić, Darinki Maletić-Banković, Mariji Vučetić-Prita i Ljubici Đurić. Dr Eva Haljecka prihvatila je Srbiju kao novu otadžbinu i učinila je za nju sve što je mogla.

Ključne reči: dr Eva Haljecka, ginekolog, akušer, hirurg, Srbija

Ceo tekst

Literatura

 • Milojević V. Dr Eva Haljecka-Petković (1870-1947) – prva žena lekar u Nišu i prva žena ginekolog-akušer na tlu današnje Jugoslavije. Acta medica Medianae 1990; 29 (2): 107-24.
 • Živić R, Živić M. Život i delo Vojislava Milojevića povodom petnaestogodišnjice Muzeja zdravstvene kulture. Acta medica Medianae 2000; 39(4): 71-8.
 • Berić B. Dr Eva Haljecka (1870-1947) prva žena akušer-ginekolog u jugoslovenskim zemljama. Jugosl Ginekol Opstet 1983; 23 (3-4): 95-9.
 • Živić R. Velikani niške medicine. Niš: Prosveta; 1997.
 • Babić RR. Nadežda Petrović – slikarka i bolničarka. Vojnosanit Pregl 2008; 65 (10): 783-6.
 • Pavlović B. Istorija srpske medicine. Beograd: Sventovid; 2002.
 • Gavrilović V. Žene lekari u ratovima 1876–1945 na tlu Jugoslavije. Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije. Beograd: 1973.
 • Milojević M. Dr Eva M. Haljecka – Petković (1870–1947). Prva žena lekar u Nišu i prva žena ginekolog – akušer na tlu dananje Jugoslavije. Acta medica Medianae 1990; 29 (2): 107-4.
 • Milojević M. Prva žena ginekolog i akušer u Beogradu, Srbiji, na tlu današnje Jugoslvije i na Balkanskom poluostrvu i prva žena lekar u Nišu dr Eva M. Haljecka-Petković (1870-1947). Arhiv za istoriju zdravstvene kulture Srbije, 19: 1-2: 59-70
 • Stojaković G. Prilozi za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji tokom XIX i XX veka. www.zenskestudije.org.rs
 • Marković Lj. Female doctors awarded in Serbian liberation wars during 1876–1878 and 1912–1918. Vojnosanit Pregl 2013; 70(9): 891–892.
 • Živić R. Knjiga o bolnici. Niš: Prosveta; 2002.
 • Popovič-Filipovič S: Восемьдесят лет спустя после смерти сербского гуманист и врач д-р Алекса Савич (1878–1928). Niški vesnik. 2008; 55-56. http://www.argfurniture.ru/rastko/delo/13136
 • Živić M. Sto pedeset godina od rodjenja doktora Pavla Jeftića. Acta Medica Medianae 2006; 45(4): 65-6.
 • Milovanović M. Poznati srpski lekari. Beograd/Toronto: Vojna štamparija; 2005.
 • Maksimović J. Doprinos lekara iz Vojvodine u uspostavljanju zdravstvene službe u Srbiji i osnivanju i radu Srpskog lekarskog društva. Med Pregl 2008; 63 (3-4): 191-203.
 • Stalna postavka u Muzeju zdravstvene kulture u Pasterovom zavodu u Nišu. Niš, 2020.