Radiološka prezentacija civilizacijskih bolesti

Medicinska reč 2022; 3(1): 18–25

https://doi.org/10.5937/medrec2201018B

Originalni rad

Rade R. Babić, Strahinja Babić, Aleksandra Marjanović, Nevena Babić, Gordana Stanković Babić

Apstrakt

Civilizacijske bolesti predstavljaju grupu bolesti koje se sreću i javljaju kod ljudi savremenog i modernog doba, a to su: srčani udar, moždani udar, arterijska hipertenzija, ateroskleroza krvnih sudova, reuma, gojaznost, šećerna bolest, tumori, anoreksija, bulimija, prevremeno starenje, prevremeni porođaj, pobačaj, depresija, demencija, Alchajmerova bolest, sin­drom hroničnog umora, opstipacija, stres, karijes, sindrom suvog oka, osteoporoza, prelom radijusa na tipičnom mestu, transtrohanterični prelom femura, sindrom bolesnih zgrada, sindrom ženske sportske trijade, atletsko stopalo, SIDA, ptičji grip, svinjski grip, SARS, ebola, kovid-19 i dr. Smatra se da u nastanku civilizacijskih bolesti primarni uzrok nije civilizacijska evolucija čoveka, već njegov način života.

Rad ima za cilj da prikaže rendgenološku sliku nekih od civilizacijskih bolesti koje narušavaju zdravlje čoveka današnjice, a sa kojima smo se mi sreli tokom naše svakodnevne kliničke prakse.

Rad se bazira na znanju, višegodišnjem radnom iskustvu, našim saopštenjima u relevantnim domaćim i stranim časopisima, kao i na domaćim i međunarodnim literarnim saopštenjima.

U rezultatima rada ilustrativno su prikazane rendgenske slike kovid-19 infekcije, idiopatske plućne fibroze, arterioskleroze krvnih sudova, moždanog udara, karcinoma dojke, reume, osteoporoza, frakture radijusa na tipičnom mestu, salpingitisa.

Autori zaključuju da je u rendgenološkoj dijagnostici civilizacijskih bolesti od relevantnog značaja znanje i iskustvo stečeno višegodišnjim radom u struci.

Ključne reči: civilizacijske bolesti, klinička praksa, oftalmologija, radiologija, znanje

Ceo tekst 

Literatura

 • Babić S, Veljković N, Marjanović A, Babić N, Stanković-Babić G, Babić R. Klinički aspekti nekih sindroma. Apollinem Medicum et Aesculapium 2020; 18(1): 25-9.
 • Babić RR, Stanković-Babić G, Govedarović N, Babić S, Marjanović A, Babić N. Rendgenološka slika oftalmoloških sindroma. Medicinska reč 2020; 1(1): 36-9.
 • Babić S, Marjanović A, Babić N, Stanković-Babić G, Babić N. Četvrta industrijska revolucija i medicina. Apollinem Medicum et Aesculapium 2020; 18(4): 13-22.
 • Yahsi E: Ostati zdrav – ali umeti i sa bolestima. Praktični savetnik. Austrijski crveni krst. Beč: InfoMedia; 2003.
 • Babić R, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Pavlović D, Babić N. Rendgenološka slika upale pluća Covid-19. Apollinem Medicum et Aesculapium 2020; 18(1): 1-8.
 • Zdravković J, Ristić-Georgijev D, Zdravković K. Uloga i značaj biohemijskih parametara u dijagnoui i prognozi covid 19. Apollinem Medicum et Aesculapium 2020; 18(1): 9-13.
 • Tojaga G. Aproksesija i anticipacija strahova i anksioznosti kod pandemije Covida 19, njihova amortizacija i prevencija u realnom vremenskom okviru. Apollinem Medicum et Aesculapium 2020; 18(1): 31-5.
 • Babić R, Stojanović M, Stanković-Babić G, Babić S, Marjanović A, Babić N. Rendgenska slika »belih pluća« kod Covid-19. Apollinem Medicum et Aesculapium 2021; 19(3): 107-12.
 • Stojanović M, Marković M, Babić S, Zdravković N, Zdravković N. Gljivične infekcije kod pacijenata sa infekcijom Covid-19. Apollinem Medicum et Aesculapium 2021; 19(3): 97-102.
 • Babić R. Mamografija u službi zdravlja. Apollinem Medicum et Aesculapium 2021; 19(1): 19-25.
 • Mladenović M, Jovanović V, Babić R, Krstić A, Mladenović D, Babić S. Protruzija acetabuluma posle biartikularneartroplastike kuka: prikaz slučaja. Apollinem Medicum et Aesculapium 2021; 19(1): 32-8.
 • Mladenović M, Kutlešić K, Jovanović V, Babić R, Babić S, Srećković V, Mladenović D, Anđelković V, Anđelković Z. Bimaleorani prelom skočnog zgloba, lečenje i komplikacije. Apollinem Medicum et Aesculapium 2019; 16(2):21-8.
 • Babić R, Pavlović M, Marjanović A, Pavlović D, Babić S, Babić N. Idiopatska fibroza pluća. Apollinem Medicum et Aesculapium 2018; 17(1): 31-5.
 • Babić RR, Babić S, Marjanović A, Babić N. Salpingitis histerosalpingografaka prezentacija. Apollinem Medicum et Aesculapium 2016; 14(2): 1-6.
 • Babić R, Mladenović M, Mladenović D, Babić S, Marjanović A, Pavlović D, Anđelković A, Todorović Z, Srećković V. Kostolom trohanternog masiva – rendgenološko klinička slika. Apollinem Medicum et Aesculapium 2014; 12(4): 7-18.
 • Suvo oko. Prepoznajte! Sprečite! Lečite! Hemofarm. Vršac hemofarm.co.yu Poslednje otvaranje: januar 2020.
 • Stanković-Babić G: Suvo oko. Beograd: Zadužbina Andrejević; 2012.
 • Zlatanović G i sar. Oftalmologija. Niš: Galaksija; 2011.
 • Kanski JJ. Clinical ophthalmology. 5th ed. Edinburg. London. New York. Philadelphia. St Louis. Sydney.Toronto: Butterworth-Heinemann; 2003.
 • Breast MRI casereports. Bayer Pharma AG. 2012.
 • Robbins SI. Patologijske osnove bolesti. Zagreb: Školska knjiga; 1985.
 • Stojanović D. Higijena sa medicinskom ekologijom. Niš: Medicinski fakultet u Nišu. Galaksija; 2012.
 • Smokvina M. Kosti i zglobovi. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti; 1959.