Zdravstveno-vaspitni rad stomatološke službe u doba Kovid – 19 pandemije

Medicinska reč 2022; 3(1): 14–17

https://doi.org/10.5937/medrec2201014K

Originalni rad

Irena Đ. Kukolj, Branka Antić

Apstrakt

Prvi slučaj infekcije koronavirusom zabeležen je 2019. godine u kineskom gradu Vuhanu. Virus se lako prenosi kapljičnim putem, što ubrzo dovodi do pandemije. Prvi slučaj kod nas zabeležen je u martu 2020. godine.

Cilj rada je opis sprovođenja preventivnog programa (zdrav­stveno-vaspitnog rada) u Službi stomatologije Doma zdravlja Valjevo, u novonastalim i do sada nepoznatim okolnostima Kovid-19 pandemije.

U prevenciji ključnu ulogu igra zdravstveno-vaspitni rad stomatologa sa decom predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i sa trudnicama i porodiljama.

Kroz Pauer point prezentacije, u slici i reči, doktori stomatologije pokušali su da prenesu pacijentima predškolskog uzrasta svoja znanja o značaju pravilne ishrane i higijene usta i zuba. Preko platformi napravljenih za onlajn nastavu, učenicima svih razreda osnovnih škola sa gradskog i seoskog područja, kao i učenicima srednjih škola, pružaju se bitne informacije ve­zane za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja. Kroz Ško­lu roditeljstva, a u saradnji sa Službom patronaže Doma zdrav­lja Valjevo, sproveden je edukativni rad sa trudnicama i porodiljama. Nedelja zdravlja usta i zuba obeležena je gosto­va­njem načelnice službe na lokalnim televizijama, u emisiji „Srbija danas” i u ,,Jutarnjem programu” RTS-a.

Zahvaljujući izuzetnoj saradnji Stomatološke službe sa me­nadžmentom Doma zdravlja Valjevo, Patronažnom službom i saradnji istih sa predškolskom ustanovom, osnovnim i sred­njim školama, sproveden je za 2020. godinu planirani preventivni program. Program je podržan od  strane direktora škola, organizatora nastave i vaspitača iz predškolske ustanove, koji su naše rad odlično ocenili.

Sveobuhvatni pristup u cilju kontrole bolesti zuba kod dece i adolescenata je od izuzetnog značaja za postavljanje čvrstih temelja dobrog oralnog zdavlja. I u uslovima Kovid-19 pan­de­mije neophodno je sprovoditi zdravstveno-vaspitni rad čiji je cij razvijanje zdravih životnih navika i očuvanje oralnog zdravlja.

Ključne reči: zdravstveno-vaspitni rad, virus SARS-CoV-19, pandemija, stomatološki protokoli 

Ceo tekst 

Literatura

  • Vulović M, Beloica D, Gajić M, Stevanović R, Ivanović M, Carević M, et al. Preventivna stomatologija (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje). Beograd: Stomatološki fakultet; 2005.
  • Gajić M, Tušek I, Lalić M, Tušek J. Preventivna stomatologija. Pančevo: Stomatološki fakultet; 2014: 153-97.
  • Jurić H. Dječja dentalna medicina. Zagreb: Naklada Slap; 2015: 301-30.
  • Račić D, Milosavljević Ž. Uticaj loših navika na razvoj orofacijalnih nepravilnosti (Diplomski rad). SMILE-Repozitorijum Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2016.
  • Protokol za pružanje stomatološkog lečenja tokom epidemije Covid-19; dostupno na fdiworlddental.org.
  • Janković Lj, Stamenković D, Ivanović V, Sedlecki-Gvozdenović-S, Kolak Ž, Dimitrijević B, et al. Preventivna stomatologija u odraslih. Beograd: Draganić Beograd; 1998.