Reč urednika

Medicinska reč 2022; 3(1): i–i

EDITORIJAL

Poštovane kolege i prijatelji,

Potvrdili smo da tek izazovi sa kojima se susrećemo izvuku iz nas ono najbolje. I što su prepreke na koje nailazimo veće, naši odgovori moraju biti značajniji i odlučniji. U tom smislu, stvaranje stručno medicin­skog časopisa u uslovima COVID-19 pandemije je predstavljalo poseban izazov i veliku odgovornost. Zato je pravo pitanje danas – šta smo uspeli da po­stignemo i šta sada činimo kako bi smo stvorili osnove za dalji razvoj časopisa u vremenu kada pan­demija ostane iza nas.

Pred Vama je šesti broj časopisa „Medicinska reč” sa radovima potpuno različitih tema, što pokazuje da je svoje mesto našao u svim granama medicine i da su sve kolege prepoznale značaj pisane reči. Biće potrebno, naravno, još mnogo posvećenosti, rada i znanja kako bi smo obezbedili kontinuitet i najviši stepen kvaliteta. Velika snaga „Medicinske reči” je u dobrom razumevanju i saradnji, i upravo uspešan rad u vreme pandemije pokazao je značaj ove saradnje. I pored brojnih prepreka koje nas očekuju, verujem da smo zajedničkim delovanjem stvorili uslove da na budućnost možemo da gledamo sa optimizmom.

Hvala svim autorima, recezentima i stručnim saradni­cima koji su pomogli da ostvarimo uspeh u uslovima nesvakidašnjih izazova.

Prim. dr sc. med. Ana Antić,
glavni i odgovorni urednik

Ceo tekst