Apstrakti

XIV Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS)

 • Aleksandar Adamović, Lana Ćirković
 • Savremene anti-aging procedure – mezoterapija u estetskoj dermatologiji … 49-49
 • Jasna Trbojević Stanković
 • Sindrom izgaranja u službama dijalize – faktori rizika, manifestacije i posledice … 50-51
 • Suzana Milutinović
 • Prevencija infekcija izazvanih humanim papiloma virusima i raka grlića materice … 52-53
 • Sunčica Ivanović
 • Uloga medicinske sestre u savremenom zdravstvu – gde smo, a gde treba da budemo … 54-55
 • Jelena Dokas
 • Rizik od pada kod oftalmoloških pacijenata, potencijalna sestrinska dijagnoza u procesu zdravstvene nege … 56–56
 • Ljubiša Mirić, Tijana Smiljković, Lidija Ignjatović
 • Kardiopulmocerebralna reanimacija odraslih – pristup pacijentu u bolničkim uslovima … 57–58
 • Nebojša Stevanović
 • Sevofluran – klinički značaj … 59–59
 • Tatjana Spasić
 • Dobro mi je – tako mi treba … 60–60
 • Miroslav Jevtić
 • Greške prilikom korišćenja inhalera i njihov uticaj na ishod lečenja … 61–61
 • Veroljub Marković
 • Značaj preanalitičke faze za validnost laboratorijskih rezultata … 62–62
 • Daniela Benedeto – Stojanov
 • Dijagnoza i terapija ezofagogastričnih varikoziteta kod bolesnika sa cirozom jetre … 63–63
 • Slaviša Gopić
 • Akutno plućno srce … 64–64
 • Ana Cogoljević Milosavljević
 • Ishrana hirurških pacijenata … 65–65
 • Marko Stevanić
 • Značaj i rad timske sestre/tehničara sa izabranim lekarom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti … 66–66
 • Adriana Banković, Radmila Mihajlović
 • Prikupljanje bioloških dokaza i dokumentovanje seksualnog nasilja … 67–67
 • Živana Vuković-Kostić, Željko Vuković, Stojanka Mirković
 • Antiseptici u svakodnevnoj upotrebi … 68–68
 • Marija Mladenović Stanojević
 • Uloga timskog rada u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka … 69–70
 • Dragana Ljubisavljević, Sonja Paravina
 • Istine i zablude o uklanjanju mladeža na koži … 71–72
 • Dejan Blagojević, Jelena Simonović
 • Planirana nabavka i bezbedno čuvanje vakcina … 73–74
 • Dragana Radovanović
 • Intervalni fizički trening … 75–75
 • Stevan Stojanović
 • Značaj uloge medicinske sestre/tehničara kod laringektomisanih pacijenata … 76–76
 • Ivica Glišić, Mirjana Janković
 • Premedikacija i lečenje rizičnih pacijenata u stomatologiji … 77–78
 • Slobodanka Milovanović, Snežana Milenković
 • Profesionalni stres i mere prevencije … 79–79
 • Marija Rajić Jovičić
 • Princip zbrinjavanja obolelih od sepse … 80–80
 • Đorđe Lalić, Žarko Vukašinović
 • Zdrav paradoncijum – ključ dobre fiksne protetike … 81–81
 • Siniša Kovačević, Žarko Vukašinović
 • Izlazni profil implanta – ulazna karta za uspijeh protetske nadoknade … 82–82
 • Nataša Jevtović
 • Bol kao značajan dijagnostički podatak … 83–83
 • Svetlana Milovanović
 • Hipertenzija – javno zdravstveni problem u Rasinskom okrugu … 84–85
 • Ana Antić
 • Retke krvne grupe – karakteristike i klinički značaj … 86-86
 • Tatjana Petković
 • Specifičnosti zdravstvene nege pacijenta sa metastatskim tumorima sa nepoznatim primarnim ishodištem … 87–87
 • Slavica Kozomara, Zorica Petrović
 • Tretman dekubitalnih rana … 88–88
 • Milica Milinković
 • Terapijski potencijal N-acetilcisteina … 89–89
 • Danijela Mitić, Aleksandra Stoilković, Veliborka Pešić Milić
 • Prevencija hroničnih komplikacija diabetes mellitus-a … 90–90
 • Dragan Mašulović
 • Perkutane intervencije na hepatobilijarnom traktu … 91-91
 • Predrag Stojiljković
 • Primarna artroplastika kuka … 92–92
 • Ivan Micić
 • U nekoliko koraka do prave dijagnoze kod bola u ramenu … 93–93
 • In-Ho Jeon
 • Hirurški pristupi u intervencijama na laktu … 94–94