Apstrakti

XIV Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS)

 

Aleksandar Adamović, Lana Ćirković

Savremene anti-aging procedure – mezoterapija u estetskoj dermatologiji … 49-49

Jasna Trbojević Stanković

Sindrom izgaranja u službama dijalize – faktori rizika, manifestacije i posledice … 50-51

Suzana Milutinović

Prevencija infekcija izazvanih humanim papiloma virusima i raka grlića materice … 52-53

Sunčica Ivanović

Uloga medicinske sestre u savremenom zdravstvu – gde smo, a gde treba da budemo … 54-55

Jelena Dokas

Rizik od pada kod oftalmoloških pacijenata, potencijalna sestrinska dijagnoza u procesu zdravstvene nege … 56–56

Ljubiša Mirić, Tijana Smiljković, Lidija Ignjatović

Kardiopulmocerebralna reanimacija odraslih – pristup pacijentu u bolničkim uslovima … 57–58

Nebojša Stevanović

Sevofluran – klinički značaj … 59–59

Tatjana Spasić

Dobro mi je – tako mi treba … 60–60

Miroslav Jevtić

Greške prilikom korišćenja inhalera i njihov uticaj na ishod lečenja … 61–61

Veroljub Marković

Značaj preanalitičke faze za validnost laboratorijskih rezultata … 62–62

Daniela Benedeto – Stojanov

Dijagnoza i terapija ezofagogastričnih varikoziteta kod bolesnika sa cirozom jetre … 63–63

Slaviša Gopić

Akutno plućno srce … 64–64

Ana Cogoljević Milosavljević

Ishrana hirurških pacijenata … 65–65

Marko Stevanić

Značaj i rad timske sestre/tehničara sa izabranim lekarom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti … 66–66

Adriana Banković, Radmila Mihajlović

Prikupljanje bioloških dokaza i dokumentovanje seksualnog nasilja … 67–67

Živana Vuković-Kostić, Željko Vuković, Stojanka Mirković

Antiseptici u svakodnevnoj upotrebi … 68–68

Marija Mladenović Stanojević

Uloga timskog rada u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja kuka … 69–70

Dragana Ljubisavljević, Sonja Paravina

Istine i zablude o uklanjanju mladeža na koži … 71–72

Dejan Blagojević, Jelena Simonović

Planirana nabavka i bezbedno čuvanje vakcina … 73–74

Dragana Radovanović

Intervalni fizički trening … 75–75

Stevan Stojanović

Značaj uloge medicinske sestre/tehničara kod laringektomisanih pacijenata … 76–76

Ivica Glišić, Mirjana Janković

Premedikacija i lečenje rizičnih pacijenata u stomatologiji … 77–78

Slobodanka Milovanović, Snežana Milenković

Profesionalni stres i mere prevencije … 79–79

Marija Rajić Jovičić

Princip zbrinjavanja obolelih od sepse … 80–80

Đorđe Lalić, Žarko Vukašinović

Zdrav paradoncijum – ključ dobre fiksne protetike … 81–81

Siniša Kovačević, Žarko Vukašinović

Izlazni profil implanta – ulazna karta za uspijeh protetske nadoknade … 82–82

Nataša Jevtović

Bol kao značajan dijagnostički podatak … 83–83

Svetlana Milovanović

Hipertenzija – javno zdravstveni problem u Rasinskom okrugu … 84–85

Ana Antić

Retke krvne grupe – karakteristike i klinički značaj … 86-86

Tatjana Petković

Specifičnosti zdravstvene nege pacijenta sa metastatskim tumorima sa nepoznatim primarnim ishodištem … 87–87

Slavica Kozomara, Zorica Petrović

Tretman dekubitalnih rana … 88–88

Milica Milinković

Terapijski potencijal N-acetilcisteina … 89–89

Danijela Mitić, Aleksandra Stoilković, Veliborka Pešić Milić

Prevencija hroničnih komplikacija diabetes mellitus-a … 90–90

Dragan Mašulović

Perkutane intervencije na hepatobilijarnom traktu … 91-91

Predrag Stojiljković

Primarna artroplastika kuka … 92–92

Ivan Micić

U nekoliko koraka do prave dijagnoze kod bola u ramenu … 93–93

In-Ho Jeon

Hirurški pristupi u intervencijama na laktu … 94–94