Apstrakti uvodnih predavanja – Vol. 3, No 2, 2022

XVI Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije
5–9. oktobar 2022, Vrnjačka Banja

Vladimir Jurišić

Patofiziološki mehanizmi nastanka zapaljenja pluća u uslovima kovid-19 pandemije
i mogućnosti prevencije … 29–29

Jasna Trbojević Stanković

Sindrom izgaranja zdravstvenih radnika u službama hemodijalize – mere prevencije i intervencije … 30–31

Nebojša Stevanović

Vrste i načini primene kiseonične terapije kod kritično obolelih pacijenata od bolesti Kovid-19 … 32–32

Jelena Pešić

Poremećaji cirkulacije i dešavanja u oku … 33–33

Надя Манолова

Профилактика на детското зрение … 34–34

Vojin Popović

Bihejvioralne adikcije (nehemijske zavisnosti) … 35–35

Dragan Stanojević, Violeta Tomić, Gordana Antonijević

Analiza manifestacija postkovid sindroma kod pacijenata lečenih u Specijalnoj bolnici
za nespecifične plućne bolesti Sokobanja … 36–36

Jelena Obradović, Biljana Marjanović

Histološka obrada tkiva i primena u onkološkoj histopatologiji … 37–37

Nikola Kostić

Rehabilitacija kardioloških pacijenata … 38–38

Ana Cogoljević Milosavljević, Saša Golubović

Dijetoterapija kod neurodegenerativnih bolesti … 39–39

Milica Radić, Nataša Rančić

Rad medicinske sestre na terenu u vreme pandemije … 40–40

Radmila Mihajlović

Porođaj trudnica obolelih od infektivnih bolesti … 41–41

Jelena Sabo Kenda, Slađana Avramović Lavro

Apstinencijalni sindrom novorođenčeta … 42–42

Надка Василева

Пациент с аутизъм – специфики и различия … 43–43

Aleksandra Stoilković, Marija Mladenović Stanojević

Preporučena imunizacija u pedijatriji … 44–44

Антоанета Терзиева

Грижи и предпазни средства при инфекциозно болни … 45–45

Aleksandar Adamović, Gordana Vesić

Psorijaza … 46–46

Mirko Ilić, Dejan Blagojević

Značaj uvođenja sistemske vakcinacije protiv Haemofilus influenzae tip b … 47–47

Rozita Filipov

Lečenje reumatskih bolesnika primenom balneoterapijskih procedura … 48–48

Dragana  Radosavljević, Marina Grković

Ekstrakcija stranih tela traheobronhijalnog stabla i jednjaka … 49–50

Ivica Glišić

Oralno zdravlje i alkoholizam … 51–51

Slobodanka Milovanović, Snežana Milenković

Spirometrija … 52–52

Bojan Jovanović

Infekcije hirurških rana … 53–53

Ana Gajić, Žarko Vukašinović

Impaktirani očnjaci … 54–54

Nataša Jevtović, Slađana Petrović, Mirjana Petrović

Neurodegenerativne bolesti CNS-a, medicinski tim, lekar – sestra … 55–56

Darko Tasić

Dileme u terapijskoj primeni vitamina D … 57–57

Ana Antić

Procesiranje i skladištenje krvnih komponenti u uslovima Kovid-19 pandemije … 58–59

Sonja Rajčić

Procena i tretman hroničnog bola u palijativnom zbrinjavanju … 60–60

Miloš Petković

Rehabilitacija bolesnika sa prelomom kuka … 61–61

Mirjana Milojević Čorbić, Slađana Petrović

Inkompatibilnost lekova sa rastvorima i drugim lekovima pri aplikaciji … 62–63

Adriana Banković, Veliborka Milić

Zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja u adolescenciji … 64–64

Димитрина Иванова Миликина

Организационен модел за комплексни терапевтични здравни грижи при пациенти
след операция на щитовидната жлеза
… 65–65

Ivica Lalić

Mesto aparata po Ilizarovu u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji.
Prošlost, sadašnjost i budućnost … 66–67

Marko Mladenović

Prelom petne kosti – Sanders tip III, fiksiran angularnom pločom … 68–68