Apstrakti uvodnih predavanja – Vol. 4, No. 2, 2023

XVII Kongres Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije
3–7. maj 2023, Vrnjačka Banja

Ana Antić

Bezbedna transfuzija u uslovima pandemije Kovid 19… 31–31

Goran Obradović, Milica Stanković

Lečenje urinarne inkontinencije kod žena metodom TOT (Transobturator Tape) … 32–32

Suzana Ranđelović, Lazar Jovičić

ABCDE – postupci za veću šansu… 33–34

Jelena Dokas

Timski rad u sestrinstvu… 35–35

Lidija Milenković, Vladislav Milenković

Alchajmerova bolest: nekad i sad, perspektive u budućnosti… 36–36

Lidija Stojanović, Nemanja Predojević

Inhalaciona terapija – značaj i primena … 37–37

Dalibor Tonić, Biljana Marjanović, Jelena Obradović

Zadaci medicinske sestre kod biopsije sentinel limfnog čvora karcinoma dojke … 38–38

Dragana Stojanović, Jasmina Đorđević, Danijela Mraović

Sestrinske intervencije u zbrinjavanju bolesnika sa akutnim infarktom miokarda … 39–40

Dušica Janković, Snežana Ribarić

Razvoj urgentne medicine – direktno automatski eksterni defibrilator … 41–41

Ljiljana Antić, Radmila Mihajlović

Izazovi u prevenciji karcinoma grlića materice … 42–43

Ivana Janićijević, Aleksandra Stoilković

Bolničke infekcije u Univerzitetskom kliničkom centru Niš u periodu 2012–2022 … 44–44

Radislavka Dimitrijević, Gordana Vesić, Aleksandra Ćirić

Herpes zoster … 45–45

Nadežda Stanković, Letica Josić, Maja Nešković

Značaj imunizacije protiv humanog papiloma virusa … 46–46

Zlatko Stojanović

Disfunkcija sakroilijačnog zgloba kao uzrok bola u leđima … 47–48

Ivica Glišić, Mirjana Janković

Značaj i saradnja doktora medicine i stomatologa u lečenju bolesti usne duplje kod onkoloških pacijenata … 49–49

Slađana Majkić, Snežana Milenković

Izgaranje na poslu kod zdravstvenih radnika … 50–51

Biljana Branković

Karcinom crvuljka … 52–53

Ana Gajić, Žarko Vukašinović

Etiologija i tretman orofacijalnih nepravilnosti i zdravstveno-vaspitni rad kod dece … 54–54

Tomislav Alavanja, Žarko Vukašinović

Reorganizacija u zdravstvenim službama u cilju povećanja učinka i produktivnosti radnog procesa … 55–56

Miodrag Savović, Marijana Nikolić

Osteoporoza … 57–57

Milan Petrović, Ana Antić

Kovid i plazmafereze … 58–58

Vladimir Cvetanović

Rehabilitacija pacijenata nakon ugradnje endoproteze kuka … 59–59

Sunčica Bacić, Veliborka Milić

Trgovina ljudima … 60–61

Predrag Stojiljković

Primarna artroplastika kolena … 62–63

Ivan Micić

Trauma u ortopediji … 64–64