Etika i moralnost kao proizvod društvene svesti – rezultati ankete

Originalni rad 

Miodrag Savović, Marija Pajović, Ana Antić, Nebojša Vacić, Zvonko Zlatanović

16–21

https://doi.org/10.5937/medrec2301016S

Apstrakt

Etika i u okviru nje moralnost, je društvena pojava koja se formira načinom međusobnih odnosa ljudi, a to je dalje određeno socio-ekonomskom i političkom strukturom društva, kulturnim i društveno-ekonomskim odnosima. Cilj ovog rada je da, analizom odgovora na postavljena anketna pitanja, donese zaključke  o moralu, kao proizvodu društvene svesti.

Istraživanje je obuhvatilo 100 ispitanika koji su odgovarali o moralnosti, kao o proizvodu društvene svesti, na području grada Niša, u periodu od 20. 10. 2017. do 10. 11. 2017. godine. Posebno su analizirana pitanja prema polu, starosti, obrazovanju, radnom statusu i prihodima ispitanika. Rezultati ispitivanja su prikazani prema odgovorima na pojedinačna pitanja ankete.

Rezultati istraživanja su pokazali da najveći deo ispitanika nije zadovoljan svojim životnim standardom u odnosu na životni standard u Srbiji. Najveći broj ispitanika je sa nedovoljno prihoda i budžetom koji je mali za veće investicije i nedovoljan za adaptacije u domaćinstvu. Većina ispitanika smatra da nije dužna da pomaže drugima, dok sa druge strane ima i onih koji bi da pomognu, ali im nedostaju finansijska sredstva i za sebe same, pa u takvoj situaciji o drugima i ne pomišljaju.

Opšti zaključak je da je moral na najnižim granama društvene lestvice. Ljudi čiji su generalno prihodi dobri, naspram ljudi čiji su prihodi nedovoljni, ponašaju se slobodnije u odnosu na one koji nemaju..

Ključne reči: etika, moralnost, društvena svest

Ceo tekst 

Literatura

 1. Babin B. Ponašanje potrošača. Beograd: Data status; 2012.
 2. Filipović V, Kostić-Stanković M. Marketing menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka; 2007.
 3. Gidens E. Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet; 2003.
 4. Katančević S. Ponašanje potrošača. Beograd: Univerzitet Singidunum; 2005.
 5. Kešetović Ž. Sociologija društva. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo; 2007.
 6. Košarac B. Društveni položaj stanovništva. Sarajevo: Filozofski fakultet; 2009.
 7. Maričić B. Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet; 2011.
 8. Milisavljević M. Marketing. Beograd: Savremena administracija; 2003.
 9. Milanović-Golubović V. Međunarodni marketing i globalni biznis. Beograd: Megatrend univerzitet; 2003.
 10. Milanović V. Upravljanje marketingom. Beograd: Megatrend univerzitet; 2010.
 11. Mitrović Lj. Savremeno društvo: strategije razvoja i akteri. Beograd: Institut za političke studije; 1996.
 12. Nikolić R. Marketing. Beograd: Ekonomski fakultet; 2007.
 13. Nešković S. Sociologija. Beograd: Visoka tehnička škola strukovnih studija; 2010.
 14. Rakić B, Rakić M. Ponašanje potrošača. Beograd: Megatrend univerzitet; 2007.
 15. Rakić, B. Ponašanje potrošača. Beograd: Megatrend univerzitet; 2009.
 16. Rakas, S. Sociologija. Beograd: Megatrend univerzitet; 2009.
 17. Vasiljev S, Cvetković Lj, Kancir R, Pantelić D. Marketing menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet; 2007.
 18. Živković R. Ponašanje potrošača. Beograd: Univerzitet Singidunum; 2011.
 19. https://www.b92.net/biz/vesti/srbija/ustedevina-gradana-srbije-manja-765779
 20. https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&