Obaveze autora

Autori svojom potpisanom izjavom garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda i takav se rukopis momentalno isključuje iz daljeg razmatranja.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju.

Autori su dužni da kao autore navedu sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa.  Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba navesti u napomeni ili zahvalnici.