Obaveze uređivačkog odbora

Uređivački odbor časopisa donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti i po kom redosledu. Prilikom donošenja odluke glavni i odgovorni urednik rukovodi se uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Glavni i odgovorni urednik, kao i članovi Uređivačkog odbora ne smeju imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa rukopisima koji se razmatraju. Urednici časopisa su dužni da blagovremeno prijave postojanje svakog sukoba interesa.

Urednici i članovi uređivačkog odbora ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Urednici i članovi uređivačkog odbora dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije i kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.