Povlačenje objavljenih radova

Objavljeni rad se mora povući u slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etikih standarda. Objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

Povučeni rad ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv. U SCIndeksu, kao matičnoj bazi punog teksta, uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju.