Apstrakti XV Kongres

Nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije (NAUZRS)

Ranko Golijanin

Oralno zdravlje stanovništva u Srbiji … 1–1

Gordana Anđelić

Senilna degeneracija makule … 2–2

Анушка Димитрова

Иновативни подходи за превенция на индикаторни инфекции – приложение на пакетни мерки (bundles) … 3–3

Nebojša Stevanović

Multimodalna analgezija kao prevencija ranog postoperativnog bola … 4–4

Suzana Milutinović, Sunčica Ivanović

Informisanost o HPV virusu i HPV vakcini … 5–5

Dragan Vukadinović, Miomir Hofman

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci kod pacijenata u supstitucionom programu … 6–6

Velina Petković

Alergijski bronhioloalveolitis – hipersenzitivni pneumonitis – prikaz slučaja … 7–7

Biljana Marjanović

Kliničke i laboratorijske osobine infekcije izazvane herpes simpleks virusom tip 1 i tip 2 … 8–9

Vladan Miodragović

Prikaz slučaja u Specijalnoj bolnici Merkur – efekat promene stila života i savremene medicinske terapije na glikoregulaciju … 10–11

Dragan Milojević

Značaj vizuelne urgentne medicine u smanjenju „door to door time” … 12–12

Maja Nikolić

Dijetetski značaj veštačkih zaslađivača … 13–13

Danijela Mitić, Jelena Simonović

Dijabetesno stopalo – u praksi, na terenu … 14–15

Simona Dašić, Radmila Mihajlović

Starenje i žensko zdravlje … 16–16

Dragana Savić, Mira Avramović

Zbrinjavanje novorođenčeta nakon reanimacije … 17–17

Камелия Костадинова Богданова

Профилактика  на остеопорозата в училищна възраст … 18–18

Milan Bjekić

Virusne bolesti ženskog genitalnog trakt … 19–19

Danijela Banićević

Helicobacter pylori … 20–20

Илия Kостадинов Tасев

Профил на водите за къпане – метод за оценка на риска и осигуряване
на качеството на водите за къпане … 21–21

Aleksandar Marić

Pain Release Phenomenon (PRP) … 22–22

Dragana Radosavljević

Nagli gubitak sluha, iznenadna nagluvost … 23–23

Ivica Glišić

Protezni stomatitis – etiopatogeneza i terapijski pristup … 24–24

Dejan Veljković, Snežana Milenković

Najčešći uzroci umiranja radno sposobnog stanovništva u Srbiji … 25–25

Draško Dačić, Marija Rajić Jovičić

Laparoskopske i klasične holecistektomije … 26–26

Tatjana Kostadinova Slavkova, Stamen Ilijev

Качествени здравни грижи при пациенти с флеботромбози … 27–27

Danijela Stamenković

Živeti sa urostomom … 28–28

Irena Kukolj, Aleksandra Petrović

Korišćenje funkcionalnih aparata u terapiji distalnog zagrižaja … 29–29

Nataša Jevtović, Slađana Petrović

Primena hipotermije u cilju neuroprotekcije kod ishemijskog moždanog udara … 30–30

Miodrag Savović, Marijana Nikolić

Infekcije urinarnog trakta … 31–31

Ana Antić

Laboratorijska evaluacija faktora koji utiču na efikasnost lečenja aspirinom … 32–32

Пепа Стоянова

Запазване достойнството на онкоболните, предизвикателство пред специалистите по здравни грижи 33–33

Nataša Lukić

Epidemiologija malignih tumora i skrining u onkologiji … 34–35

Valentina Živković, Zorica Petrović

Prevencija osteoporoze … 36–36

Jasmina Petrović

Lekovi u laktaciji … 37–37

Veliborka Pešić Milič, Aleksandra Stoilkovič, Nataša Milojković

Superiornost majčinog mleka … 38–38

Jovica Šaponjski

Urgentna radiologija kardiovaskularnog sistema … 39–39

Tamara Ćirić, Anita Tasić

Prelom kuka: anatomija, klasifikacija i metodi lečenja … 40–40

Radmila Mitić, Anita Tasić

Prikaz bakterijske rezistencije po klinikama … 41–41

Aktuelna tema

Filippo Zanetti, Anita Iskandar

Efekat aerosola sistema za zagrevanje duvana (Tobacco Heating System – THS) na humane ćelijske kulture organa aerodigestivnog trakta … 42–46