Editor’s note i–i (Vol4-No1)

Medicinska reč 2023; 4(1): i–i

Poštovane koleginice i kolege, dragi saradnici,

Sve veće interesovanje kolega različitih specijalnosti koji uzimaju učešće u radu i razvoju našeg časopisa jeste ogledalo neprestanog i snažnog progresa medicinske struke i nauke u našoj zemlji, ali istovremeno predstavlja bitan doprinos našoj opštoj medicinskoj literaturi.  Razvoj nauke moguć je samo slobodnom razmenom ideja, saznanja, rezultata i projekata, a sve to zajedno unapređuje kvalitet istraživanja u oblasti medicinskih nauka i svakodnevne kliničke prakse.

Uredništvo časopisa se zahvaljuje svim autorima na motivaciji i angažovanju, kao i recezentima koji su kompetentnim i temeljnim recenzijama doprineli održavanju kvaliteta „Medicinske reči“ i kontinuiranoj dinamici objavljivanja novih brojeva. Uspeli smo da održimo dinamiku izdavanja časopisa od 3 broja godišnje, i nadamo se da ćemo u narednom periodu napredovati kao tim. Dobra komunikacija i otvoren odnos kolega stvaraju plodno tlo za napredak i uspešnu saradnju.

Dalji ciljevi uredništva časopisa su poboljšanje kvaliteta radova, podsticanje kolega koji se do sada nisu bavili naučno istraživačkim radom da se oprobaju u tome, ali i povezivanje i saradnja sa drugim časopisima i uvrštavanje u referentne baze podataka. Radoznalo ćemo i dalje tragati za novim saznanjima..

Prim. dr sc. med. Ana Antić,
glavni i odgovorni urednik

Ceo tekst